*   >> Lese Utdanning Artikler >> education >> college and university

Making fag. Hvordan lage x gjenstand for en Formel (1 Inverse Only)

Å gjøre et brev gjenstand for formelen er litt som å løse en ligning. For å gjøre et nytt brev gjenstand for en formel du kan følge disse enkle trinnene:

Trinn 1:. Bytt på venstre side (LHS) av formelen med høyre side (RHS) av formel

Trinn 2: Påfør inverse operasjoner på begge sider av formelen. Dette vil gjøre det nødvendig brev emnet.

La oss ta en titt på noen enkle eksempler (alle disse krever bare en invers operasjon).

Eksempel 1

Gjør x gjenstand for denne formelen.

y = x + 7

Først av alt swap på venstre side med høyre side.

x + 7 = y Anmeldelser

Nå på LHS er du legge på 7 x. Så du må gjøre den inverse til å legge 7 og ta syv av begge sider.

x = y -7

Så nå x er faget som du nå har en formel for x.

Eksempel 2

Gjør x gjenstand for denne formelen.

y = 8x

Først av alt swap på venstre side med høyre side.

8x = y

Nå siden x blir multipliserer med 8 må du dele begge sider av 8. Dette gir

y = x /8

Eksempel 3

Gjør x gjenstand for denne formelen:

y = x - z

Først av alt swap på venstre side av formelen med høyre side av . formelen

x -. z = y

Nå på venstre side z blir tatt bort, slik at du må bruke det motsatte operasjonen til begge sider og legg på z

Dette gir x = y + z

La oss ta en titt på et siste eksempel:.

Gjør x gjenstand for denne formelen

y = x /3z

Bytte på venstre side og høyre side gir:

x /3z = y

Så x blir delt av 3z så gjør det motsatte, og multipliser med 3z

Dette gir:.

x = 3yz

For noen flere illustrerte eksempler på å gjøre faget kan du klikke her

For noen hare eksempel på å gjøre faget klikk. her.

Copyright © 2008 - 2016 Lese Utdanning Artikler,http://utdanning.nmjjxx.com All rights reserved.