*   >> Lese Utdanning Artikler >> education >> college and university

Hvordan regne ut ligningen for en rett linje fra 2 Koordinere Points.

For å finne likningen for en rett linje graf fra 2 koordinere poeng [(x1, y1) og (x2, y2)] følge disse enkle trinnene.

1) først beregne gradienten (m) av linjen ved å dividere forskjellen i y-koordinater ved forskjellen i x-koordinatene. Du kan gjøre dette ved hjelp av følgende formel:.

m = (y2 - y1) ÷ (x2 - x1)

Vær forsiktig med minustegn

2) Når du har gradienten du kan nå regne ut skjærings (c). Gjør dette ved å erstatte m og en av koordinataksene punktene, (x1, y1) eller (x2, y2), inn i formelen for en rett linje graf (y = mx + c).

3) Siden du Nå har fungert m og c kan du nå sette disse verdiene tilbake til y = mx + c, og dette vil være det endelige resultatet

La oss ta en titt på et eksempel:.

Eksempel 1

Tren likningen for en rett linje graf som går gjennom punktene (4,5) og (-2, -7)

1) Først finner gradient hjelp av formelen.:

m = (y2 - y1) ÷ (x2 - x1)

Gjør dette ved å erstatte x1 = 4, y1 = 5, x2 = -2 og y2 = -7
.

Derfor:

m = (-7 - 5) ÷ for (-2 - 4)

m = -12 ÷ -6 (to negativer gi en positiv)
< p> m = 2

2) Nå erstatte m = 2 og en av koordinatene at linjen er på gjennomreise inn y = mx + c for å regne ut skjærings (c). Bruk de første par koordinater som de er både positive tall så det aritmetiske vil bli enklere.

y = mx + c

5 = 2 × 4 + c

5 = 8 + c (ta 8 fra begge sider)

-3 = c

Så skjæringspunktet på linjen er -3. Det er der ligningen krysser gjennom y-aksen

3) Du kan nå sette disse svarene tilbake til y = mx + c, for å få det endelige svaret fra y = 2x -. 3.

For mer illustrerte eksempler prøve disse linkene:

Jobbet Eksempler en

Jobbet eksempler 2 (Harder Eksempler) Anmeldelser

Copyright © 2008 - 2016 Lese Utdanning Artikler,http://utdanning.nmjjxx.com All rights reserved.