*   >> Lese Utdanning Artikler >> money >> investere

Likviditetsforhold og Investing

Analyse av regnskaper

likviditets prosenter

Likviditet er hastigheten og letthet som en eiendel kan konverteres til penger.

År 2005 < .no>

 • Current Ratio

  Dette forholdet viser hvor mange omløpsmidler selskapet har for å møte kortsiktig gjeld for neste år.

  Formula

  < p> Likviditetsgrad = Omløpsmidler /Kortsiktig gjeld

  = 462683/989539

  = 0,47: 1

  Det ideelle forholdet for nåværende forholdet er 2: 1. Så dette forholdet er under denne terskelen som ikke er et godt tegn for selskapet.


 • Rask Ratio

  Dette forholdet viser hvor mange likvider selskapet har til å møte kortsiktig gjeld for det neste året.

  Formula

  Rask Ratio = Cash + kortsiktige investeringer + Fordringer /kortsiktig gjeld

  = 17529 + 63487 + 25477/989539

  = 106493/989539

  = 0,11: 1

  Det ideelle forholdet er 1: 1

 • Working Capital

  Dette forholdet viser hvor mange penger selskapet har for neste år

  Formula

  arbeidskapital = Omløpsmidler -.

  Kortsiktig gjeld

  = 462683 - 989539

  = - 526856

  Negativ verdi viser at selskapet er i underskudd. Det bør være overflødig å vise at selskapet er i stand nok til å møte økonomiske vanskeligheter i neste år.

 • Fordringer Omsetning

  viser dette forholdet ved å gjøre et salg av en bestemt mengde hvor mye skyldnere er enestående.

  Formula

  Fordringer Omsetning = netto salg /Handel Gjeld + Andre Fordringer

  = 2045127/18944 + 6533

  = 2045127/25477

  = 80.

  27 ganger

  Jo høyere hastighet jo bedre er det for selskapet fordi på grunn av høy hastighet dagene for å samle fordringer reduseres.

 • Days å samle Fordringer

  Dette forholdet viser hvor mange dager det kreves av selskapet å samle beløp fra sine skyldnere dvs. effektiviteten å håndtere skyldnere.

  Formula

  < p> Days å samle gjennomsnittlig fordringer = 365 /Fordringer Omsetning

  = 365 /80,27

  = 4,5

  = 5 dager

  Jo lavere den er bedre er det for selskapet.


 • Inventar Omsetning

  viser Dette forholdet effektiviteten som selskapet håndterer sitt lager.

  Formula Anmeldelser

  Inventar Omsetning = Varekostnader /Gjennomsnittlig Varelager

  = 1372012/56825

  = 24.14 ganger

  Jo høyere den er jo bedre er fordi det er dette rente på hvilke dager å selge behol

  Page   <<       [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>
 • Copyright © 2008 - 2016 Lese Utdanning Artikler,https://utdanning.nmjjxx.com All rights reserved.