*   >> Lese Utdanning Artikler >> family >> family health safety

Hvorfor du trenger Insurance

Hvorfor du trenger Bilforsikring

Hovedformålet med Bilforsikring er å beskytte deg og dine eiendeler fra de økonomiske konsekvensene av å være i en bilulykke. Og "eiendeler" betyr alt du eier, ikke bare verdien av bilen din. Søksmål som stammer fra auto ulykker kan være svært kostbart, og kan ødelegge en persons økonomiske situasjon i årene som kommer. I tilfelle av et søksmål, alt du eier er i risiko ditt hjem, din lønn, dine investeringer. Det er ekstremt viktig å ha tilstrekkelig ansvar dekning for å beskytte deg og din familie fra potensiell økonomisk skade.


Free Online Bilforsikring Quotes

Auto forsikringsselskaper tilbyr et bredt utvalg av dekning alternativer slik at du kan skreddersy politikken til dine spesifikke behov og ditt budsjett. Bilforsikring er et allsidig verktøy til bruk i økonomisk planlegging. Blant fordelene er:

I tillegg til å ivareta de ressursene du har jobbet så hardt for å samle, å ha tilstrekkelig dekning gjør at du kan føle deg tryggere når du kjører, vel vitende om at du har beskyttelse på plass for å håndtere eventuelle av farer kan du møte på veien.

Forsikringen kan dekke dine medisinske regninger i tilfelle en ulykke. Forsikring kan betale hele kostnaden for reparasjon eller erstatning av bilen etter en ulykke, samt betale for skader på en annen persons bil eller eiendom som følge av en ulykke du er involvert i.

Auto forsikring kan betale for skader eller reparasjoner på bilen som følge av slike varierte farer som tyveri, hærverk eller naturkatastrofer. Og viktigst av alt, det kan beskytte deg og bilen din mot skader forårsaket av uforsikrede eller underinsured bilister.

Selv med statlige lover på plass som krever bilistene til å ha forsikring, mange mennesker ikke gjør det, eller de velger å bare bære det absolutte minimum, som kanskje ikke er tilstrekkelig til å kompensere deg i tilfelle av en ulykke der de er på feil.

Noen mennesker ofrer sin auto dekning fordi de har en trygg kjøring posten med ingen tidligere kollisjoner. Problemet med at filosofi er, har du også å bekymre deg for de andre sjåfører på veien. Du har ingen mulighet til å vite om de er trygge drivere eller ikke.

Og mange ikke er klar over at du kan bli saksøkt selv om du ikke er på feil i en ulykke.

Når du vurdere konsekvensene av å bli saksøkt, kontra den relativt beskjedne kostnader for dekning, ha tilstrekkelig ansvar dekning er viktig å høres økonomisk planlegging. Personer med stor

Page   <<       [1] [2] [3] >>
Copyright © 2008 - 2016 Lese Utdanning Artikler,https://utdanning.nmjjxx.com All rights reserved.